Rolugro Pitch Equipment

Rolugro Pitch Equipment er maskiner utviklet av Rob Oude Luttikhuis. Hans firma har i en årrekke installert baner og vedlikeholdt de i Nederland. I mangel på godt utstyr satte han i gang med utvikling av egne maskiner og utstyr til bruk på kunstgress. Utstyret holder en meget høy kvalitet og det ligger en klar filosofi bak utviklingen.

Bristly Power 3.2

Bristly Power 3.2 er uten tvil den beste børsten vi har sett for bruk på moderne kunstgressbaner. Den har flere detaljer som du ikke finner på noen andre produkter. Ikke bare er den en børste, men i løpet av to minutter er den konvertert til en harv uten bruk av verktøy. Børstene henger løst ned fra hovedrammen slik at presset mot banen ikke blir høyere enn hva det er ved bruk av trekantbørste. I tillegg finnes forskjellige børster til sommer og vinterbruk. Børstene må har forskjellige egenskaper for å gjøre en optimal jobb sommer og vinter. Arbeidsbredde: 320 cm

Bristly Regular 2.0

Bristly Regular 2.0 er en enkel men effektiv enhet for børsting og løsgjøring av kunstgressbaner. Har du bare en bil eller ATV og dra slodden med så kan dette være maskinen for deg. Den har Rolugros meget effektive børstesystem som samler og tar med seg mye av forurensingene i banen. Arbeidsbredde: 200 cm

Bristly Power 2.0

Bristly Power 2.0 er bare en mindre utgave av Bristly Power 3.2. Den har flere detaljer som du ikke finner på noen andre produkter. Ikke bare er den en børste, men i løpet av to minutter er den konvertert til en harv uten bruk av verktøy. Børstene henger løst ned fra hovedrammen slik at presset mot banen ikke blir høyere enn hva det er ved bruk av trekantbørste. I tillegg finnes forskjellige børster til sommer og vinterbruk. Børstene må har forskjellige egenskaper for å gjøre en optimal jobb sommer og vinter. Arbeidsbredde: 200 cm