Universal Aera-vator

Universal Aera-vator er med stor sannsynlighet markedets mest anvendelige maskin for vedlikehold av parker, golf og fotballbaner. Med 5 forskjellige rotoralternativer og såkasse kan denne maskinen brukes til det meste. Den er ikke bare anvendelig, den er også meget robust, noe som har gjort den til en meget populær maskin her i Norge.

Universal Aera-vator med såkasse

Se videoen for full gjennomgang av Universal Aera-vator

Basisrammen består av 1stProducts patenterte "slepe og løfte" 3 punktsfeste, maskinenens hovedramme med kraftoverføring og drivverk, etterharv og justerbar bakrulle. Som tillegg kan du montere såkasse som drives av maskinens bakrull. Maskinen finnes i 3 bredder, UA40 med 100 cm, UA60 med 150 cm og UA80 med 200 cm arbeidsbredde. UA60 har vært den mest populære modellen. Den er smal nok til å håndtere kuperte golfbaner og har kapasitet nok til å håndtere fotballbaner.

Aera-vator rotor

Aera-vator

Aera-vator er basisen i hele konseptet. med sine 9,5 cm lange, vibrerende pinner som brekker opp den hardeste jordstrukturen du kan finne. Hver pinne "vibrerer" 3,5 cm sideveis og brekker opp ny struktur. En av de beste egenskapene er at den ikke lager noen "pløyesåle", slik at du kan kjøre så ofte du vil. Med en kjørehastighet på 4 -5 km/timen så får du en meget høy kapasitet. Selv etter 9 år på det norske markedet har ingen enda bøyd eller knekt en pinne!

Multi-tine rotor

Multi-tine

Multi-tine rotoren er sammen med Aera-vator rotoren de to viktigste enhetene du skal ha. Den brukes til såing og lager ca 600 hull pr kvadratmeter. Såkassen slipper frøene over hullene og sørger for at de får god jordkontakt. Den kan brukes til såing av golfgreener, fairways, teesteder og fotballbaner. Den er også mye brukt på fotballbaner for å holde de jevne. De små piggene beveger seg ca 12 mm sideveis og "masserer" ut overflaten før bakrullen kommer bak og tromler det helt jevnt.

Aera-slicer rotor

Aera-slicer

Aera-slicer er en litt mer moderne utgave av knivlufteren. Med sin vibrasjon skjærer disse seg også ned til ønsket dybde selv i komprimerte masser. Fin til lett lufting av greener, fairways, teesteder og fotballbaner. Etterlater seg en meget fin overflate og kan derfor brukes gjennom sesongen selv om spilletrykket er høyt.

Hullpiperotor

Hullpiperotor

Hullpipelufting er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre oppbygging av organisk materiale. Den tar opp plugger på 19 mm diameter og lager ca 45 hull pr kvadratmeter. Perfekt for fariways og fotballbaner.

Multi-spike rotor

Multi-spike

Multi-spike rotoren er beregnet brukt til såing av "skjøre" områder der det er lett å rive opp den gamle gressmatten. Vil også fungere til å jobbe toppdressing inn i greener og teesteder.