Agri-vator, 6 ft - 8 ft - 12 ft

Agri-vator

Agri-vator er Aera-vatorens storebror! Met hele 15 cm lange vibrerende pinner som brekker ny jordstruktur helt ned til 20 cm under ideelle fohold. Den kommer i 3 forskjellige modeller på 180 cm, 240 cm og 360 cm arbeidsbredde. Maskinen kan benyttes til lufting av fotballbaner, fairway samt arealer til beite og eng. Nytt nå er såkasse, slik at den blir en fullverdig direktesåmaskin. Med kjørehastigheter opp mot 7 km/timen får du en kapasitet helt oppe på 2,5 Ha med 360 cm modellen.