First Products

1stProducts er den merket vi har hatt med og lengst av alle. Produktene deres er av markedets absolutt beste og mest robuste. Aera-vator lufteren er den foretrukne maskinen av alle entreprenører som driver med lufting i Norge. Aera-vatoren har også en storebror i Agri-vatoren. Agrivator er mer egnet til virkelig store arealer som golfbaner, Galoppbaner og beiter / eng. Begge disse modellene har "vibrerende pinner" som brekker opp ny jordstruktur. De kan også utstyres med såkasse og brukes som direktesåmaskin. VC60 er en vertikalskjærer med overlegen kapasitet og et skjæreresultat konkurrenten bare kan se langt etter!

GKB Machines

GKB Machines er i dag en av europas ledende maskinprodusenter til både natur og kunstgress. Kraaijeveld familien som eier GKB har i en årrekke drevet vedlikehold av fotballbaner og utviklet maskiner til det. De fleste kjenner vel Koro maskinene. Disse ble utviklet og produsert av GKB og er fremdeles en del av porteføljen men da med merkenavnet GKB.

Wessex Groundcare

Wessex Groundcare leverer "Multifunksjonelle" oppsamlere. Disse kan med små grep endres fra oppsamler til vertikalskjærer eller slagklipper (forhøster). De leverer også gjødselspredere, beitepussere, tilhengere og paddock cleaners".

Maskiner til jordbearbeiding og laseroppretting

Vi fører også noen mindre merker maskiner som produserer spesialmaskiner til jordbearbeiding og laseroppretting av plasser, veier osv.